Jelena Bardak

http://jelenabardak.webs.com/

       ,,Samoća  stvaranja,,(Creative loneliness)                    

L                                        

                                                 AUTOPORTRET  SA  MASKOM (Self-portrait with a mask )